Uppsala det är staden

Handlingar till årsmöte 2021

18 mars 2021 21:36

Västra sidan

Här finns handlingar inför årsmötet 8/4:

Dagordning: Dagordning årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020: Västra Sidans verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021-2022: Verksamhetsplan för Västra Sidan-2021-2022:

Ekonomi

Årsredovisning 2020: Årsredovisning 2020

Resultat och balansräkning 2020: Resultat och balansräkning 2020

Förslag till budget 2021: Budget 2021

Styrelsens förslag “2027-fonden” framarbetat enligt årsmötesbeslut senaste årsmötet: 2027-fonden