Uppsala det är staden

Handlingar till årsmöte 2020

23 februari 2020 22:34

Styrelsen

Här finns alla handlingar inför årsmötet:
Verksamhetsberättelse:            Verksamhetsberättelse-2019
Förra årets budget:                     Budget 2019
Årsredovisning:                           Årsredovisning-2019
Resultat- och balansräkning:   Resultat-och-balansräkning-2019
Kommande års budgetförslag: Budget-2020
Verksamhetsplan 2020:            Verksamhetsplan för Västra Sidan supporters för verksamhetsåret 2020 2021
Rapport om policy:                     Styrelsens rapport om policy kring olika slags uppvaktningar eller hyllningar

Inkomna motioner med styrelsens yttranden:
Motion om VAR
Motion om VAR – Styrelsens yttrande

Motion om 2027-fond
Motion om 2027-fond – Styrelsens yttrande

Motion om konstverk vid grundandeplatsen
Motion om konstverk – Styrelsens yttrande

Motion om supporterallians
Motion om supporterallians – Styrelsens yttrande