Uppsala det är staden

Fysiska medlemskort Västra Sidan 2023

Västra Sidan logo

27 januari 2023 14:32

Som de flesta är medvetna om har vi gått över till digitala medlemskort (mer info: https://vastrasidan.se/medlem). Men det finns fortfarande många medlemmar som efterfrågar att få ett fysiskt kort som memorabilia, något vi hade även förra året.

För ett självkostnadspris (ca 60kr) kan du köpa ett fysiskt medlemskort för Västra Sidans 2023 och stolt kunna visa upp. Kontakta oss på info@vastrasidan.se för att beställa ett kort, deadline är 28/2.

OBS! Det fysiska medlemskortet räknas inte som medlemskap, utan detta måste fortfarande tecknas på vår hemsida. Skulle du inte ha möjlighet att inneha ett digitalt medlemskort kan det fysiska ersätta, men kontakta oss då på vår mejl, info@vastrasidan.se