Uppsala det är staden

Att vara en aktiv supporter är inget brott

18 augusti 2021 12:52

Västra Sidans styrelse

Supporterkulturen runt Sirius mår bra. Vi har en ny klacksektion där unga som gamla möts och antalet människor på vår läktare blir fler och fler. Supporterföreningen Västra Sidan, som funnits i 24 år, slår medlemsrekord på medlemsrekord och Vännerna Uppsala har höjt den visuella inramningen på läktaren till nivåer som aldrig tidigare setts i Uppsala.

 

På vår läktare finner vi alla människor. Oavsett var i samhället man befinner sig, oavsett ålder, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning eller klassbakgrund, så har man en plats på läktaren. Tillsammans har vi ett gemensamt mål, att heja på vårt Sirius.

 

Under säsongen 2021 har tre hemmamatcher hunnits spela. Matcher som präglats av förväntan, glädje och en god supporterkultur. Samtidigt har polisen trappat upp sitt arbete på vår läktare. Något som eskalerat i att ungdomar, aktiva supportrar, har blivit orosanmälda på vad vi anser vara felaktiga grunder. Detta har skett enbart på grund av att de varit unga aktiva supportrar, som enligt polis har befunnit sig i en ”riskmiljö”. Vi ser det som ett slöseri med samhällets resurser att orosanmäla ungdomar på orimliga grunder. Dessutom riskerar polisens handlande att skapa en större klyfta mellan supportrar och polis. Agerandet leder också till att ungdomar som vill vara en del av gemenskapen kring Sirius riskerar att inte våga vara en del av den, då de riskerar att bli orosanmälda till socialtjänsten på lösa grunder. Att det i Sverige idag finns ungdomar som befinner sig i en riskmiljö kan nog ingen förneka. Men att vår läktare skulle vara en av dem är inget annat än en lögn och en provokation från polisen.

 

Att vår läktare blir kallad för en ”riskmiljö”, där ungdomar mer eller mindre blir utpekade som kriminella för att de befinner sig där, det är inget någon som står på läktaren kan känna igen sig i. Vi ser mycket allvarligt på de anklagelserna. Alla som har besökt Studan, oavsett om det varit på vår läktare eller någon annan sektion, kan intyga om den goda supporterkultur som växt fram kring Sirius. En supporterkultur som bara växer och växer och bidrar till glädje, stolthet och gemenskap i Uppsala. Detta är vi stolta över.

 

Utan någon som helst form av dialog med oss har polisen slagit ner på vår läktare, mot vår supporterkultur och mot aktiva supportrar. Innan man orosanmäler ungdomar går det att prata med oss om vad det är som gör en fredlig läktare till en så kallad ”riskmiljö” i deras ögon. I dagsläget är den dialogen lika med noll.

 

Att vara en aktiv supporter är inget brott!

 

Sirius samlade supporterföreningar

Foto: Jens Backeman