Uppsala det är staden

ÅRSMÖTE 2024

18 februari 2024 22:46

Västra sidans styrelse kallar härmed alla medlemmar till årsmöte.
Datum: 26/3 2024
Tid: 18.00
Plats: Vaksalaskolans matsal(ingång via skolgården)

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga som en nyhet på föreningens hemsida (www.vastrasidan.se) inom kort. Om någon medlem har en motion man vill ta upp ska det förslaget skickas till info@vastraisidan.se senast två veckor innan mötet (senast 12/3). Det är medlemmar för 2024 som har rösträtt på mötet och man kan inte skicka ombud.
Ingen föranmälan behövs!

Det kommer finnas fika!
Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.