Uppsala det är staden

ÅRSMÖTE 2022

7 mars 2022 22:41

Årsmöte 2022 äger rum den 24/3 klockan 19 i Vaksalaskolans matsal.

Motioner skickas in senast 10/3 till info@vastrasidan.se

Handlingar kommer finnas tillgängliga på den här sidan.

Föreslagen verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022

Västra Sidans årsberättelse 2021

Resultat-och-balansräkning-2021

Årsredovisning-2021

Föreslagen budget 2022

Revisionsberättelse VS_2021

Inkomna motioner med styrelsens yttrande:

Motion om bandyhall ett förfall

Motion om rollen som capo

Motion om datum för årsmötets utlysande

Motion om namnbyte

Motion om bengaler

Motion Västra Sidan ny medlemsavgift förslag

Valberedningens förslag till styrelsen:

Omval:

 

Viktor Tullgren (ordförande, väljs för 1 år)

Martin Erlandsson

Jonas Qvarnström

Marcus Åhman

Niklas Romar

Eskil Höglund

 

Nyval:

 

Natalie Kronvall

Carl Rommel

Förslag till revisorer: Thomas Damberg, och Stellan Stål samt Henrik Ågren (suppleant).

Hannes Lind-Skogsberg och Love Genberg ställer inte upp för omval.

Väl mött den 24e!