Uppsala det är staden

Årsmöte 2020

23 februari 2020 22:28

Styrelsen

Årsmöte år 2020

Västra sidans styrelse kallar härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum: 10/3 2020
Tid: 18.30
Plats: Vaksalaskolans matsal (ingång via skolgården, se karta längre ned)

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga som en nyhet på föreningens hemsida (www.vastrasidan.se) inom kort. Om någon medlem har en motion man vill ta upp ska det förslaget skickas till vastrasidan.supporters@gmail.com senast två veckor innan mötet (deadline 25/2).

Det är medlemmar för 2020 som har rösträtt på mötet och man kan inte skicka ombud.

Det kommer finnas fika!
Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.