Västra sidan supporterklubbs officiella webbplats

Kontakta Västra Sidan

Styrelsen kontaktas i första hand via mejl: vastrasidan.supporters@gmail.com

Styrelsen

Ordförande:Lars Olsson
Vice Ordförande:Martin Erlandsson Lampa
Kassör:Henrik Lindberg
Sekreterare:Oskar Bernövall
Bortaresor:Jonas Qvarnström
Försäljningsansvarig:Hannes Lind-Skogsberg
Ledamot: Johannes Olanders
OBS! Använd ej nedanstående kontaktformulär, då den är ur funktion.
 
Kontakta oss